dijous, 20 d’abril del 2017

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I CALENDARI ELECTORAL

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea General Extraordinària de l’AMPA de l’Escola José Echegaray de Martorell, que tindrà lloc el proper divendres 19 de maig de 2017, a les 17.00 h, al menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Aprovació de l’estat de comptes.
3. Elecció dels membres de la Junta Directiva per als propers 3 anys.
4. Precs i preguntes.

CALENDARI ELECTORAL

Segons ha determinat la Junta Directiva en la reunió celebrada el passat 10 de març de 2017, s’estableix el següent calendari electoral per a la renovació total dels membres de la Junta Directiva per als propers 3 anys, segons estableixen els Estatuts:

Fins al 3 de maig: Presentació de les candidatures dels socis al despatx de l’AMPA (dimecres de 16.30h a 17.00h, i divendres de 9.00h a 9.30h).
Els càrrecs a renovar son: President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a i Vocals.
8 de maig: Exposició de les candidatures al taulell d’anuncis i al blog de l’AMPA.