dimarts, 17 de maig de 2011

NOTA INFORMATIVA SOCIS

Per la present s'informa als socis que en la Junta Directiva de data 25 de març de 2011 es va decidir per majoria dels membres assistents la realització d'auditoria interna de l'any 2007 al 2011. Que en Junta Directiva de data 1 d'Abril de 2011 es va presentar i acceptar la dimissió de la Presidenta i el Tresorer.  L'auditoria interna s'està elaborant i s'exposaran les conclusions de la mateixa en la propera Assemblea General de socis. Donada la dimissió dels càrrecs anteriors s'inicia el procés d'elecció de la nova Junta Directiva amb els requisits següents:

      Els socis poden presentar la seva candidatura fins el 16 de maig de 2011 al despatx de l'AMPA i segons l'article 15 dels Estatuts els càrrecs a presentar són els següents: President, Vicepresident, Secretari, Vicesecretari, Tresorer i Vocals. Tots els càrrecs seran honorífics i gratuïts.
      El dia 18 de maig de 2011 s'exposarà al taulell d'anuncis de l'AMPA i al blog les candidatures presentades.
      El dia 26 de maig de 2011 es realitzarà l'Assemblea General Ordinària on es farà l'elecció de la nova Junta Directiva.

També s'informa als socis que segons Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques s'han de modificar els Estatuts de totes les Associacions per adequar-los a la mateixa, donat que la data límit de modificació és l'agost del 2011 es realitzarà Assemblea Extraordinària de socis el proper 30 de maig de 2011 per realitzar la votació de modificació d'estatuts.

Martorell a 3 de maig de 2011.


CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA
GENERAL DE SOCIS


Es convoca a tots els socis, el proper dijous dia 26 de maig de 2011 a l'Assemblea general ordinària que tindrà lloc al menjador de l'Escola José Echegaray a les 17:00 h. la primera convocatòria i a les 17:30 h. la segona convocatòria.

Els temes a tractar son els següents:

      Informacions vàries: auditoria interna i dimissió Presidenta i Tresorer
      Elecció dels membres de la nova Junta Directiva
      Precs i preguntes
CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS


Es convoca a tots els socis, el proper dilluns dia 30 de maig de 2011 a l'Assemblea general extraordinària que tindrà lloc al menjador de l'Escola José Echegaray a les 17:00 h. la primera convocatòria i a les 17:30 h. la segona convocatòria.

Els temes a tractar son els següents:

      Modificació dels Estatuts de l'AMPA segons Llei 4/2008 de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada